معادن تراورتن

معدن تراورتن حاجی آباد

استان مرکزی، شهرستان محلات
رنگ‌ها: سفید، کرم، شکلاتی

معدن تراورتن آتشکوه

استان مرکزی، شهرستان محلات
رنگ‌ها: سفید، کرم

معدن تراورتن دره بخاری

استان مرکزی، شهرستان محلات
رنگ‌ها: سفید، کرم

معدن تراورتن سیلورتکاب

استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب
رنگ‌ها: سیلور، خرمایی

معدن تراورتن کرم تکاب

استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب
رنگ‌: کرم روشن

معدن تراورتن پیرکندی

استان آذربایجان غربی، شهرستان ماکو
رنگ‌‌ها: کرم، شکلاتی

معدن تراورتن دندی

استان زنجان، شهرستان زنجان، منطقه دندی
رنگ‌: کرم

معادن مرمریت

معدن مرمریت خوی

استان آذربایجان غربی، شهرستان خوی
رنگ‌: کرم

معدن مرمریت کوه‌سفید

استان قم، شهرستان قم
رنگ‌: سفید

معدن مرمریت بسطام

استان آذربایجان غربی، شهرستان خوی
رنگ‌‌ها: سفید، کرم

معدن مرمریت شهرکرد

استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان شهرکرد
رنگ‌: سفید

معادن کریستال(چینی)

معدن چینی قروه

استان کردستان، شهرستان قروه
رنگ‌‌ها: سفید، طوسی

معدن کریستال لایبید

استان اصفهان، شهرستان لایبید
رنگ‌‌: طوسی